Moosepark.net

Älgparker i Sverige

Hitta älgsafari i Sverige

Älgen

Älgen hör till släktet partåiga hovdjur. Utav hjortdjuren är älgen den störta som lever idag. 

Älgar trivs i löv- och blandskog i tempererat till subarktiskt klimat. Vill man se älg hittar man dem i norra Europa, Asien samt Nordamerika. I Sverige finns ungefär 400 000 frilevande älgar. 

 

Älgar är dagaktiva och lever framförallt ensamma. Trots sin storlek är de snabba och smidiga och kan komma upp i en hastighet av 70km/timme. 

Utseende

Hur stor en älg blir är beroende på kön, art samt i vilken miljö älgen lever i. Generellt sett är älgarna i Norrland större än de älgar som bor i södra Sverige. 

 

 

En älgko blir vanligen 150 till 170 cm i mankhöjd och väga ca 270 till 360 kg. En älgtjur får en mankhöjd mellan 180 och 210 cm och kan väga mellan 600 – 700 kg. Detta innebär att en älgtjur är avsevärt större än en älgko med dryga 20% som skiljer dem åt. 

 

Vanligen har älgen en rödbrun vida gråbrun till svartbrun färg. Det finns däremot ett fåtal sällsynta älgar som är vita. I Sverige uppskattar man att det finns ca 20- 100 vita älgar. De flesta av dessa älgar har en brist på eumelaning eller feomelaning som gör att de blir ljusare eller helvita. 

Horn

Det är endast hanarna hos älgarna som har horn precis som på de flesta andra hjortdjur. Det är endast renen där både hanar och honor har horn. Älgtjurens horn börjar växa vid under första levnadsåret och vid 6-12 årsålder är de som störst. 

 

Det finns två olika typer av horn, stång, eller grenhorn och skovelhorn. Skovelhorn kan bli nästan två meter i spännvidd. Dessa stora horn är vanligast i norra Sverige medan de mindre cervina hornen (stång- eller grenhorn) är vanligare i södra Sverige.